1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bờm ơi

Cuộn trang

Intro: [C] [G] [Am] [C] [F] [G] Người [C] ơi anh [G] hát riêng bài [Am] ca [C7] Tặng [F] em cô [G] gái anh thầm [C] yêu [C7] Lúc em [F] cười mùa xuân trong anh Lúc em [G] buồn mùa đông vây [C] quanh Em có [F] hiểu lòng anh muốn nói Suốt đời [G] yêu em. [G7] Rồi [C] mai anh [G] phải đi học [Am] xa [C7] Người [F] ơi anh [G] chỉ yêu mình [C] em [C7] Lúc một [F] mình nhìn về nơi xa Ngước lên [G] trời nhìn vì sao [C] đêm Anh tin [F] rằng ở nơi xa kia Em chờ [G] anh mãi. [G7] [C] Có những lúc nhớ [G] em anh khóc [Am] thầm [C7][F] có những lúc nhớ [G] em lòng [C] đắng cay [C7] Người [F] ơi em ở nơi [G] xa Mình [E7] anh trong cô [Am] đơn [F] Lòng ngập thương nhớ dâng [G] đầy. * Em có [F] hiểu lòng anh muốn [G] nói anh nhớ em [C] nhiều [C7] Em có [F] hiểu lòng anh muốn [G] nói anh nhớ em [C] nhiều.

Video hướng dẫn