1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bọn lái buôn ở khắp nơi

Cuộn trang

Video hướng dẫn