1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bọn lái buôn ở khắp nơi

Nguyễn Đức Quang
Nguồn: saigonocean.com