1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bông bí sầu

Cuộn trang

Hò ơi …. Ai làm trời đổ mưa ngâu Cho dàn bông bí …. Cho dàn bông bí … ơ hờ … Hò ơi … cho dàn bông bí nó sầu héo dây Bông bí [Am] rầu héo sầu bên khung cửa [A7] Trách thay duyên [D] tình ai rẽ bước chia [Am] đôi Bông bí ngày [Em] xưa anh cài lên mái [D] tóc Chúm chím em [C] cười vàng sắc [G] thắm tình [C] ta Nay bông bí [Am] tàn lỡ làng duyên hai đứa [A7] Bởi em quên [D] rồi bao lời hứa ngày [Am] xưa Giờ chia cách ngàn [Em] phương em về nơi xa [D] đó Vui với một [G] người còn một [Em] người ngấn lệ tuôn [Am] rơi Màu hoa bí tình [D] ta nay chia xa hai người hai [Em] ngả [D] Em cố mà quên xem như bao giấc mộng ban [Am] đầu Tình đã bể [Dm] dâu [C] chìm nơi hố [Em] sâu Nay anh biết đi về [E7] đâu [Am] Chiều xuống tàn [D] ơi mang em đi xa về nơi [Em] đó [D] Buồn hẩm buồn hiu ôm cô đơn lẻ bạn nơi [Am] này Tình thôi thiết [Dm] tha để anh xót [Em] xa Màu hoa [E7] bí khắc đậm tình [Am] ta

Video hướng dẫn