1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bống bồng ơi

Cuộn trang

1. Nắng [G] vàng em đi đâu mà vội Mà [C] vội nắng vàng, nắng vàng [D7] ơi Mà [G] vội nắng vàng, nắng vàng [D7] ơi Em [C] đi đâu mà [G] vội Bống lòng suối thảnh [D7] thơi Em [C] đi đâu mà vội Bống [A] đùa bống đùa [D7] chơi Em [D7] đi đâu mà vội mà vội Bống này bống nhỏ [G] nhoi ĐK: Ngày [G] bống mẹ bồng Nhẹ [D7] quá tơ [G] tằm Lay [C] nhẹ bống bồng [D7] bông Lay nhẹ đoá hồng [D7] nhung 2. Nắng [G] vàng em đi đâu mà vội Mà [C] vội nắng vàng, nắng vàng [D7] ơi Mà [G] vội gió vàng gió vàng [D7] bay Em [C] đi đâu mà [G] vội Bống hồng bống hồng [D7] lay Em [C] đi đâu mà vội Bên [A] hồ tóc mẹ [D7] trôi Em [D7] đi đâu mà vội mà vội Bống này bống là [G] ai

Video hướng dẫn