1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bống bồng ơi

Trịnh Công Sơn
Bống bồng ơi
Nguồn: hopamviet.com