highlight chords
1. [D] Yángguāng xià [Em] de pàomò shì cǎi [A] sè de 
[Em] Jiù xiàng bèi [D] piàn de wǒ [F#m] shì xìng [Bm] fú de 
[D] Zhuījiù shén [Em] me duì cuò nǐ de [A] huǎngyán [Em] jīyú nǐ [D] hái ài wǒ 

Měi [Bm] lì de pào [G] mò suīrán yī chà huā [A] huǒ 
Nǐ suǒyǒu chéng [D] nuò suīrán dōu tài [A] cuìruò 
Dàn [D] ài xiàng pào [Em] mò rúguǒ nénggòu [A] kànpò yǒu shén me nán [D] guò 

2.[D] Zǎo gāi zhī [Em] dào pàomò yī chù [A] jiùpò 
[Em] Jiù xiàng yǐ [D] shāng de xīn [F#m] bùshèng [Bm] zhémó 
[D] Yě bùshì [Em] shuí de cuò huǎngyán [A] zài duō [Em] jīyú nǐ [D] hái ài wǒ 

Měi [Bm] lì de pào [G] mò suīrán yī chà huā [A] huǒ 
Nǐ suǒyǒu chéng [D] nuò suī [F#m] rán dōu tài [Bm] cuìruò 
Ài běn shì pào [Em] mò rúguǒ nénggòu [A] kàn pò yǒu shé me nán [D] guò 

3. Zài měide huā [G] duǒ shèngkāiguò jiù diāo [A] luò 
Zài liàng yǎn de [D] xīng yī [F#m] shǎnguò jiù [Bm] duòluò 
Ài běn shì pào [Em] mò rúguǒ nénggòu [A] kànpò yǒu [D] shé me nán [Bm] guò 

[G][Em] Wèi [F#m] shéme nán [Bm] guò 
[G][Em] yǒu [F#m] shé me nán [Bm] guò uh oh 
[G][Em] wèi [F#m] shéme nán [G] guò oh [A] oh

4. Quándōu shì pào [G] mò zhǐ yī chà de huā [A] huǒ 
Nǐ suǒyǒu chéng [D] nuò quán [F#m] bù dōu tài [Bm] cuìruò 
Ér nǐ de lún [Em] kuò guàiwǒ méiyǒu [A] kànpò cái rúcǐ nán [D] guò uh [F#m] oh

Xiāng'ài de bǎ [G] wò yào rúhé zài [A] sōusuǒ 
Xiāng yōngzhe jì [D] mò nán [F#m] dào jiù bù [Bm] jìmò 
Ài běn shì pào [Em] mò guàiwǒ méiyǒu [A] kànpò cái rúcǐ nán [D] guò 

* Zài yǔ xià [Em] de pàomò yī chù [A] jiùpò 
Dāngchū chì [D] rè de xīn [F#m] zǎoyǐ [Bm] chénmò 
Shuō shénme [Em] nǐ ài wǒ rúguǒ [A] piàn wǒ wǒ nìngyuàn [D] nǐ chénmò
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bong Bóng ( 泡沫 )

Nhạc Hoa
1. [D] Yángguāng xià [Em] de pàomò shì cǎi [A] sè de 
[Em] Jiù xiàng bèi [D] piàn de wǒ [F#m] shì xìng [Bm] fú de 
[D] Zhuījiù shén [Em] me duì cuò nǐ de [A] huǎngyán [Em] jīyú nǐ [D] hái ài wǒ 

Měi [Bm] lì de pào [G] mò suīrán yī chà huā [A] huǒ 
Nǐ suǒyǒu chéng [D] nuò suīrán dōu tài [A] cuìruò 
Dàn [D] ài xiàng pào [Em] mò rúguǒ nénggòu [A] kànpò yǒu shén me nán [D] guò 

2.[D] Zǎo gāi zhī [Em] dào pàomò yī chù [A] jiùpò 
[Em] Jiù xiàng yǐ [D] shāng de xīn [F#m] bùshèng [Bm] zhémó 
[D] Yě bùshì [Em] shuí de cuò huǎngyán [A] zài duō [Em] jīyú nǐ [D] hái ài wǒ 

Měi [Bm] lì de pào [G] mò suīrán yī chà huā [A] huǒ 
Nǐ suǒyǒu chéng [D] nuò suī [F#m] rán dōu tài [Bm] cuìruò 
Ài běn shì pào [Em] mò rúguǒ nénggòu [A] kàn pò yǒu shé me nán [D] guò 

3. Zài měide huā [G] duǒ shèngkāiguò jiù diāo [A] luò 
Zài liàng yǎn de [D] xīng yī [F#m] shǎnguò jiù [Bm] duòluò 
Ài běn shì pào [Em] mò rúguǒ nénggòu [A] kànpò yǒu [D] shé me nán [Bm] guò 

[G][Em] Wèi [F#m] shéme nán [Bm] guò 
[G][Em] yǒu [F#m] shé me nán [Bm] guò uh oh 
[G][Em] wèi [F#m] shéme nán [G] guò oh [A] oh

4. Quándōu shì pào [G] mò zhǐ yī chà de huā [A] huǒ 
Nǐ suǒyǒu chéng [D] nuò quán [F#m] bù dōu tài [Bm] cuìruò 
Ér nǐ de lún [Em] kuò guàiwǒ méiyǒu [A] kànpò cái rúcǐ nán [D] guò uh [F#m] oh

Xiāng'ài de bǎ [G] wò yào rúhé zài [A] sōusuǒ 
Xiāng yōngzhe jì [D] mò nán [F#m] dào jiù bù [Bm] jìmò 
Ài běn shì pào [Em] mò guàiwǒ méiyǒu [A] kànpò cái rúcǐ nán [D] guò 

* Zài yǔ xià [Em] de pàomò yī chù [A] jiùpò 
Dāngchū chì [D] rè de xīn [F#m] zǎoyǐ [Bm] chénmò 
Shuō shénme [Em] nǐ ài wǒ rúguǒ [A] piàn wǒ wǒ nìngyuàn [D] nǐ chénmò

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.vn