1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bóng cây Kơ-nia

Cuộn trang

[A] Buổi sáng em làm rẫy. Thấy bóng cây Kơ-nia. [E] [F#m] Bóng ngả che ngực em. [E] [A] Về nhớ anh không ngủ. [Am] [A] Buổi chiều mẹ lên rẫy. Thấy bóng cây Kơ-nia. Bóng tròn che lưng mẹ. [D] [E] Về nhớ anh mẹ khóc. [A] Em hỏi cây Kơ-nia. [D] Gió mày thổi về đâu. [Bm] Em hỏi cây Kơ nia. [E] Gió mày thổi về đâu. [A] Về phương mặt trời mọc. [E] Mẹ hỏi cây Kơ nia. Rễ mày uống nước đâu. [F#m] [A] Uống nước nguồn miền Bắc. Con giun sống nhớ đất. Chim phí sống nhớ rừng. Em và mẹ nhớ anh. [E] Uống theo nguồn miền Bắc. [A] Như bóng cây Kơ-nia. [E] Như gió cây Kơ-nia Như bóng cây Kơ nia. [A] Như gió cây Kơ-nia. [A] [E] Ơ...ơ. Như bóng cây Kơ nia. [A] Như gió cây Kơ-nia…

Video hướng dẫn