highlight chords
				                 [A]      
Buổi sáng em làm rẫy. 
           
Thấy bóng cây Kơ-nia. 
   [E]       [F#m] 
Bóng ngả che ngực em. 
    [E]     [A]   
Về nhớ anh không ngủ. 
   [Am]      [A]   
Buổi chiều mẹ lên rẫy. 
           
Thấy bóng cây Kơ-nia. 
            
Bóng tròn che lưng mẹ. 
    [D]    [E]   
Về nhớ anh mẹ khóc. 
 

    [A]      
Em hỏi cây Kơ-nia. 
        [D]   
Gió mày thổi về đâu. 
       [Bm]  
Em hỏi cây Kơ nia. 
[E]           
Gió mày thổi về đâu. 
[A]            
Về phương mặt trời mọc. 
       [E]   
Mẹ hỏi cây Kơ nia. 
           
Rễ mày uống nước đâu. 
[F#m]          [A]   
Uống nước nguồn miền Bắc. 
 

            
Con giun sống nhớ đất. 
            
Chim phí sống nhớ rừng. 
         
Em và mẹ nhớ anh. 
[E]             
Uống theo nguồn miền Bắc. 
[A]           
Như bóng cây Kơ-nia. 
                  [E]   
Như gió cây Kơ-nia Như bóng cây Kơ nia. 
[A]          
Như gió cây Kơ-nia. 
        [A]    [E]   
Ơ...ơ. Như bóng cây Kơ nia. 
[A]          
Như gió cây Kơ-nia… 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bóng cây Kơ-nia

				                 [A]      
Buổi sáng em làm rẫy. 
           
Thấy bóng cây Kơ-nia. 
   [E]       [F#m] 
Bóng ngả che ngực em. 
    [E]     [A]   
Về nhớ anh không ngủ. 
   [Am]      [A]   
Buổi chiều mẹ lên rẫy. 
           
Thấy bóng cây Kơ-nia. 
            
Bóng tròn che lưng mẹ. 
    [D]    [E]   
Về nhớ anh mẹ khóc. 
 

    [A]      
Em hỏi cây Kơ-nia. 
        [D]   
Gió mày thổi về đâu. 
       [Bm]  
Em hỏi cây Kơ nia. 
[E]           
Gió mày thổi về đâu. 
[A]            
Về phương mặt trời mọc. 
       [E]   
Mẹ hỏi cây Kơ nia. 
           
Rễ mày uống nước đâu. 
[F#m]          [A]   
Uống nước nguồn miền Bắc. 
 

            
Con giun sống nhớ đất. 
            
Chim phí sống nhớ rừng. 
         
Em và mẹ nhớ anh. 
[E]             
Uống theo nguồn miền Bắc. 
[A]           
Như bóng cây Kơ-nia. 
                  [E]   
Như gió cây Kơ-nia Như bóng cây Kơ nia. 
[A]          
Như gió cây Kơ-nia. 
        [A]    [E]   
Ơ...ơ. Như bóng cây Kơ nia. 
[A]          
Như gió cây Kơ-nia… 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com