1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bóng cây kơnia

Cuộn trang

Buổi [G] sáng em làm rẫy thấy bóng cây Kơnia Bóng ngả che ngực [D7] em về nhớ anh không [G] ngủ Buổi chiều mẹ lên rẫy thấy bóng [Em] cây Kơnia Bóng [G] tròn che lưng mẹ về nhớ [Am] anh mẹ [D7] khóc Em hỏi cây kơ [G] nia gió mày thổi về [C] đâu Em hỏi cây Kơnia [Am] gió mày thổi về [D7] đâu Về phương mặt trời [G] mọc mẹ hỏi cây Kơ-[Bm] nia [Am] Rễ mày uống nước [D7] đâu, uống nước nguồn miền [G] Bắc [G] Con giun sống nhớ đất [Bm] chim phí sống nhớ rừng [D] Em và mẹ nhớ [G] anh [Am] uống theo nguồn miền [D7] Bắc [G] Như bóng cây Kơ [Em] nia [Am] Như gió cây Kơ [G] nia [Em] như bóng cây Kơ [Am] nia [D7] Như gió cây Kơ [G] nia

Video hướng dẫn