1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bóng chiều xưa

Cuộn trang

Một chiều ái [A] ân [Bm] Say hồn [E] ta bao [A] lần Một trời đắm duyên [A] thơ [Bm] Cho đời [E] bao phút ơ [A] thờ Ngạt ngào sắc [E] hương [A] Tay cầm tay luyến [D] thương [Bm] Đôi mắt em [D] nhìn càng Say đắm mơ [A] màng Nào thấy [E] đâu sầu [A] vương Một chiều bên [A] nhau Một chiều vui [F#m] sống Quên phút tang [Bm] bồng [D] Em ơi nhớ [E] chăng Xa em anh [B] hát Khúc ca nhớ [E] mong [A] Một chiều gió [E] mưa [A] Anh về thăm chốn [D] xưa [Bm] Non nước u [D] buồn Nào đâu bóng cố [A] nhân Lòng xót [E] xa tình [A] xưa Lâng lâng chiều [A] mơ Một chiều bâng khuâng đâu nguồn thơ Mây vương sầu [F#m] lan Gió ơi đưa [B] hồn về làng [E] cũ Nhắn [A] thầm lời nguyện [B] ước Trong chiều [E] xưa [A] Thương nhau làm [A] chi Âm thầm lệ vương khi biệt ly Xa xôi còn [F#m] chi Vô tình em [Bm] nhớ mối duyên hờ Tình như mây [B] khói bóng ai xa [E] mờ Một chiều ái [A] ân [Bm] Say hồn [E] ta bao [A] lần Một trời đắm duyên [A] thơ [Bm] Cho đời [E] bao phút ơ [A] thờ Ngạt ngào sắc [E] hương [A] Tay cầm tay luyến [D] thương [Bm] Đôi mắt em [D] nhìn càng Say đắm mơ [A] màng Nào thấy [E] đâu sầu [A] vương.

Video hướng dẫn