1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bóng dáng mẹ hiền

Cuộn trang

Năm tháng qua [Dm] mau thân trai dãi [A7] dầu mười năm [Dm] xa xứ Thương nhớ làng [Gm] quê thương mẹ mỏi [A7] mòn chờ mong con [Dm] về Thương mẹ già một nắng hai [A7] sương, con phận [F] nghèo nên phải tha [Bb] phương Đi xa nhớ [A7] nhà, đi xa nhớ [Bb] mẹ ruột đau chín [Dm] chiều Ai nhớ thương [Dm] ai, riêng tôi nhớ [A7] về mẹ quê [Dm] yêu dấu Năm tháng quạnh [Gm] hiu thân mẹ cánh [A7] cò ngược gió sông [Dm] chiều Con của mẹ đàn trẻ ngây [A7] thơ, cha bạc [F] phận con phải bơ [Bb] vơ Liêu xiêu mái [A7] nhà liêu xiêu bóng [Bb] mẹ bạc thêm mái [Dm] đầu Nơi miền [Bb] quê xa lắc xa [G] lơ Mẹ tôi ngày đêm vẫn [Dm] chờ tôi về khơi nguồn lửa [F] ấm Mẹ hiền [Dm] ơi mái lá lưa [G] thưa chiều mưa Mẹ con lạnh [Dm] lùng, lạnh [A7] lùng khi gió [Dm] đông sang Ai nhớ thương [Dm] ai, riêng tôi nhớ [A7] về mẹ quê yêu [Dm] dấu Bóng dáng [Gm] mẹ tôi lưng còng tóc [A7] bạc lộng gió [Dm] muôn chiều Con sẽ về dù trước hay [A7] sau, con vẫn [F] là con mẹ thương [Bb] yêu Xanh xanh mái [A7] đầu, lơ thơ tóc [Bb] bạc hàn huyên sớm [Dm] chiều

Video hướng dẫn