1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bông hoa rừng

lời Thế Lữ - nhạc Lê Thương
Nguồn: saigonocean.com