1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bông hồng cài áo trắng

Cuộn trang

1. Đẹp thay bông hồng cài trên áo [F] trắng Một biểu [G] trưng tình yêu rất chân [C] thành [Am] Cho những ai còn mái tóc xuân [Dm] xanh [G] Trong giấc [G7] mơ an lành em gọi [C] má. 2. Tình mẹ hiền ngàn năm cao [F] cả Đời suy [G] biến tình kia khó phai [C] nhoà [Am] Trên nét môi ngày kia sẽ phôi [Dm] pha [G] Cho những [G7] ai không còn áo cài [C] hoa. ĐK: Công ơn biển [F] trời lòng ghi suốt [G] đời Nghìn [C] trùng khôn tát cho [F] vơi Mai sau bể [Dm] cạn và dẫu núi [G] mòn Nhưng vẫn còn mẹ với [G7] con. 3. Mừng cho ai còn cài hoa trên [F] áo Hạnh phúc [G] thay hồng trên má hoa [C] đào [Am] Như nước trong nguồn mãi mãi tuôn [Dm] ra [G] Như tiếng [G7] ru mẹ hiền giữa đời [C] ta.

Video hướng dẫn