1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bông hồng tặng cô

Cuộn trang

Em trồng giàn [C] bông truớc cửa nhà [Em] em Em dành một [Dm] cây cho cô giáo [G] hiền Giàn bông [C] lên, đua chen sắc [Dm] huơng Nhưng ngạt ngào [G] thơm là cây bông [C] hồng. ĐK: Cây bông [C] hồng,[Em] em trồng tặng [Am][G] Cánh hoa hồng [C] tươi như khoe ngày [Am] hội Mát dịu mùi [Dm] hương, như tình thương [Em] mến Cô dành cho chúng [G] em. Cây bông [C] hồng [F] tấm lòng em [Am] đó [Dm] Dâng lên tặng cô, đôi tay mẹ [G] hiền Đôi [Dm] tay ân [G] cần dịu [C] êm.

Video hướng dẫn