1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bống không là bống

Cuộn trang

1. Bống không là [C] Bống Bống ở nơi [Em] nào Bống không là [C] Bống không ở trong [F] ao Bống nhảy lên [C] bờ Bống [Em] đi chơi [Am] phố Nắng vàng ủng [D7] hộ cho [G] Bống căn [C] nhà. ĐK: [C] Tìm tình tìm tình trong nắng em gặp cơn [Dm] mưa Ô hay [G] tìm tình giữa ngọ buồn lưa thưa [C] về Tìm tình tìm tình trên [Am] núi em gặp mây [Dm] bay Ô [G] hay tìm tình giữa chợ tình phai mất [C] rồi 2. Bống không là [C] Bống Bống mặc áo [Em] dài Bống ra ngoài [C] ngõ bước nhịp khoan [F] thai Có một con [G] đường Bống [Em] đi không [Am] tới Vui buồn hội [D7] ngộ trong [G] kiếp con [C] người.

Video hướng dẫn