1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bông mù u

Cuộn trang

1. Anh [D] chờ em dưới bóng [Am] cây Mù u che [G] mắt [Em] tình yêu chúng [Am] mình Ngày [G] em tóc bỏ ngang [Em] vai Thương con bướm [C] vàng [Am] đậu nhánh mù [F] u Em [Am] thường mơ ước đơn [F] sơ Ngày anh đến [G] cưới bằng mù [Em] u bông [Am] vàng. 2. Ai [D] ngờ trời đổ cơn [Am] mưa Mù u ướt [G][Em] làm đau bướm [Am] vàng Ngày [G] em đã bỏ sang [Em] ngang Xa con bướm [C] vàng [Am] trả hiếu mẹ [F] cha Anh [Am] nhờ con bướm bay [F] xa Mù u thương [D] nhớ bông [E7] vàng đành [Am] rơi. Mù [G] u ơi hỡi mù [Em] u Mù [D] u ơi hỡi mù [Am] u Có con bướm [Em] vàng bỏ xứ đi [C] xa Mù [G] u ơi hỡi mù [Em] u Mù [D] u ơi hỡi mù [Am] u Có con bướm [Em] vàng khóc duyên bẽ [Am] bàng.

Video hướng dẫn