1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bóng quê xưa

Cuộn trang

1. [Em] Đường về man mác [B7] sầu Tình thương bao [Em] la [D] Xa bóng quê làng [G] xưa [E7] Đâu bóng ai ven [Am] sông [Em] Thoáng bên rèm [Am] thưa [Em] Mắt hoen lệ sầu [B7] thương. 2. [Em] Đành nghẹn trong tiếng [B7] cười Cầm tay chia [Em] ly [D] Duyên kiếp ta chờ [G] nhau [Am] Lòng buồn ôi xa [C] vắng Bóng tre xanh [B7] mờ Chìm trong nắng chiều [Em] tàn. ĐK: [Am] Ta đi mãi về chốn [Em] nào Theo cánh nhạn khuất [B7] xa Trong mây vương bao [G] la [E7] [Am] Lê thê bước đường gió [C] mưa [D] Xa quê hương thân [G] yêu Với bao nhiêu tình [B7] thương 3. Những khi chuông [Em] chiều Ngân vàng não [B7] nùng Mình ta bơ [Em][D] Trong bóng đêm lẻ [G] loi [Am] Lòng buồn ơi xa [C] vắng Bóng tre xanh [B7] mờ Tình quê hương xa [Em] xôi.

Video hướng dẫn