highlight chords
Sầu [G] đâu, rụng bến cầu [Dm] ao
Nhớ ngày nào mình chơi mua [G] bán
Em giả đò [F] than, em rao lời [Dm] bán
Giả [G] đò, em ế quá anh [Dm] ơi
Ngày mùa đùa [G] vui, mình mua bán [C] hàng
Em người rao [G] bán, anh người đi [Dm] mua
Cùng [G] nhau lượm bông sầu [Dm] đâu
Những ngày mùa, mưa ngâu lất [G] phất
Anh giả đò [F] xem em đem hàng [Dm] bán
Giả [G] đò mua hết mớ em [Dm] mang
Rồi cùng cười [G] vang, trò chơi bán [C] hàng
Bây giờ nơi [G] ấy [A7] duyên đầu mưa [Dm] ngâu
Vì [C] đâu, trong héo ngoài [Dm] tươi
Có phải em [G] cười nhưng dạ chẳng [Dm] vui
Chiều [C] nay nơi ấy anh [Bb] ngồi
Sầu đâu rơi [A7] rớt anh lòng mưa [Dm] ngâu
Tìm [C] đâu, đâu nửa cuộc [Dm] chơi
Em bỏ đi [G] rồi, mơ mộng phố [Dm] đông
Sầu [C] đâu, đâu muốn em [Bb] sầu
Sầu đâu bông [A7] trắng, anh sầu em [Dm] đâu
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bông sầu đâu

Giang Hạ
Sầu [G] đâu, rụng bến cầu [Dm] ao
Nhớ ngày nào mình chơi mua [G] bán
Em giả đò [F] than, em rao lời [Dm] bán
Giả [G] đò, em ế quá anh [Dm] ơi
Ngày mùa đùa [G] vui, mình mua bán [C] hàng
Em người rao [G] bán, anh người đi [Dm] mua
Cùng [G] nhau lượm bông sầu [Dm] đâu
Những ngày mùa, mưa ngâu lất [G] phất
Anh giả đò [F] xem em đem hàng [Dm] bán
Giả [G] đò mua hết mớ em [Dm] mang
Rồi cùng cười [G] vang, trò chơi bán [C] hàng
Bây giờ nơi [G] ấy [A7] duyên đầu mưa [Dm] ngâu
Vì [C] đâu, trong héo ngoài [Dm] tươi
Có phải em [G] cười nhưng dạ chẳng [Dm] vui
Chiều [C] nay nơi ấy anh [Bb] ngồi
Sầu đâu rơi [A7] rớt anh lòng mưa [Dm] ngâu
Tìm [C] đâu, đâu nửa cuộc [Dm] chơi
Em bỏ đi [G] rồi, mơ mộng phố [Dm] đông
Sầu [C] đâu, đâu muốn em [Bb] sầu
Sầu đâu bông [A7] trắng, anh sầu em [Dm] đâu

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com