1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bông sầu đâu

Cuộn trang

Sầu [G] đâu, rụng bến cầu [Dm] ao Nhớ ngày nào mình chơi mua [G] bán Em giả đò [F] than, em rao lời [Dm] bán Giả [G] đò, em ế quá anh [Dm] ơi Ngày mùa đùa [G] vui, mình mua bán [C] hàng Em người rao [G] bán, anh người đi [Dm] mua Cùng [G] nhau lượm bông sầu [Dm] đâu Những ngày mùa, mưa ngâu lất [G] phất Anh giả đò [F] xem em đem hàng [Dm] bán Giả [G] đò mua hết mớ em [Dm] mang Rồi cùng cười [G] vang, trò chơi bán [C] hàng Bây giờ nơi [G] ấy [A7] duyên đầu mưa [Dm] ngâu Vì [C] đâu, trong héo ngoài [Dm] tươi Có phải em [G] cười nhưng dạ chẳng [Dm] vui Chiều [C] nay nơi ấy anh [Bb] ngồi Sầu đâu rơi [A7] rớt anh lòng mưa [Dm] ngâu Tìm [C] đâu, đâu nửa cuộc [Dm] chơi Em bỏ đi [G] rồi, mơ mộng phố [Dm] đông Sầu [C] đâu, đâu muốn em [Bb] sầu Sầu đâu bông [A7] trắng, anh sầu em [Dm] đâu

Video hướng dẫn