1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bóng trăng xưa

Cuộn trang

Đêm nao cùng ai dưới trăng [Em] thanh [Am] Yêu đương lòng chan chứa bao [Em] tình [Bm] Say sưa hồn mây theo gió [B7] cuốn [C] Đêm nay trăng còn vương [G] hương tình [Em] Bóng trăng còn, người xưa nào đâu? [B7] Thấu chăng lòng đớn [Em] đau. Trăng khuya nhòm song nhắc duyên [Em] xưa [Am] Đau thương còn in ngấn khôn [Em] mờ [Bm] Xa xăm nhìn ai nay khuất [B7] bóng [C] Thân đơn bao ngày đêm [G] mong chờ [Em] Thấu chăng người ngàn phương trời xa [B7] Gieo tình thương lòng [Em] ta [Am][Em][B] [G] Bóng trăng xưa còn [Em] đây [C] Nhắc duyên [B7] tình bao ngày cùng [C] ai mơ [B7] say [G] Bóng chim bay về [C] đâu Mắt vương [Em] sầu mơ nhìn chân [B7] trời lòng [Em] đau [B][Em] Người xưa nơi [B7] đâu thấu chăng lòng ta [Em] Buồn trông mây trôi lôi cuốn bao [B7][C] Tàn theo bóng trăng trong [D] ngàn sương [Em] mờ [G] Bóng trăng xưa còn [Em] đây Xót xa [B7] lòng đâu người cùng [C] ta mơ [B7] say. [G] Gió đưa mây về [C] đâu? Mắt vương [Em] sầu mơ nhìn chân [B7] trời lòng [Em] đau

Video hướng dẫn