highlight chords
Green Day - Boulevard of Broken Dreams (acoustic)

E Standard tuning, capo 1st fret

Chords you use:

Em - 0 2 2 0 0 0 

G - 3 2 0 0 3 3

Dsus2 - x 0 0 2 3 0

Asus2 - 0 0 2 2 0 0

C - 0 3 2 0 1 0

E/D - 0 2 0 1 3 0

A/G - x 0 2 0 2 0

A/Ab - 0 2 1 2 0 0

[Em]   [G]      [Dsus2]    [Asus2]    [Em]
I walk a lonely road, the only one that I have ever known
     [G]      [Dsus2]     [Asus2]     [Em]
Don"t know where it goes, But it"s home to me and I walk alone

[Em][G][Dsus2][Asus2]

[Em]    [G]     [Dsus2]    [Asus2]     [Em]
I walk this empty street, On the Boulevard of broken dreams
      [G]     [Dsus2]    [Asus2]     [Em]
Where the city sleeps, And I"m the only one and I walk alone

[Em][G][Dsus2]   [Asus2]     [Em]
      I walk alone, I walk alone.
[Em][G][Dsus2]   [Asus2]     
      I walk alone, I walk a....

[C] [G]   [Dsus2]      [Asus2]
My shadow"s the only one that walks beside me
[C] [G]   [Dsus2]      [Asus2]
My shallow hearts the only thing that"s beating
[C] [G]   [Dsus2]      [Asus2]
Sometimes I wish someone out there will find me
[C]  [G]  (E/D)
Till then I walk alone

[Em] [G]  [Dsus2] [Asus2]
Ah[A]h Ah[A]h Ah[A]h [A]hhh[A]h 
  [Em] [G]  [Dsus2] [Asus2]
haaa-ah [A]h[A]h Ah[A]h [A]h[A]h

(Repeat chord patterns for the rest of the song.)

I"m walking down the line
That divides me somewhere in my mind
On the border line of the edge
And where I walk alone

Read between the lines
What"s fucked up and everything"s all right
Check my vital signs, to know I"m still alive
And I walk alone

I walk alone, I walk alone
I walk alone, I walk a....

My shadow"s the only one that walks beside me
My shallow heart"s the only thing that"s beating
Sometimes I wish someone out there will find me
Till then I walk alone

Ah[A]h Ah[A]h Ah[A]h Ahhh[A]h
Ah[A]h Ah[A]h I walk alone, I walk a....

SOLO
Rhythm - [C][G][Dsus2][Em] x3
    [C][G](E/D)

I walk this empty street
On the Boulevard of broken dreams
Where the city sleeps
And I"m the only one and I walk a...,

My shadow"s the only one that walks beside me
My shallow heart"s the only thing that"s beating
Sometimes I wish someone out there will find me
Till then I walk alone

Outro - [Em][C][Dsus2](A/G)[G](A/Ab) x4

tabbed by KorSare

(Nguồn: tabs.ultimate-guitar.com)

Tạm dịch:

Tôi bước đi trên con đường vắng
Con đường duy nhất mà tôi biết
Chẳng biết nó dẫn đi đâu
Nhưng đối với tôi nó là tổ ấm, và tôi bước đi 1 mình

Tôi bước đi 1 mình trên con đường trống
Trên đại lộ của những giấc mơ tan vỡ
Nơi thành phố đang ngủ yên
Và tôi là người duy nhất và tôi bước đi một mình

Tôi một mình bước đi
Tôi một mình bước đi
Tôi một mình bước đi

Cái bóng của tôi là người duy nhất bên cạnh tôi
Trái tim nông cạn của tôi là thứ duy nhất đang đập
Có những lúc tôi ước ai đó ngoài kia tìm thấy tôi
Đến lúc ấy tôi bước đi một mình

Ah[A]h Ah[A]h Ah[A]h Ahhh
Ah Ah[A]h Ah[A]h Ah[A]h
……………

1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Boulevard Of Broken Dreams

Green Day - Boulevard of Broken Dreams (acoustic)

E Standard tuning, capo 1st fret

Chords you use:

Em - 0 2 2 0 0 0 

G - 3 2 0 0 3 3

Dsus2 - x 0 0 2 3 0

Asus2 - 0 0 2 2 0 0

C - 0 3 2 0 1 0

E/D - 0 2 0 1 3 0

A/G - x 0 2 0 2 0

A/Ab - 0 2 1 2 0 0

[Em]   [G]      [Dsus2]    [Asus2]    [Em]
I walk a lonely road, the only one that I have ever known
     [G]      [Dsus2]     [Asus2]     [Em]
Don"t know where it goes, But it"s home to me and I walk alone

[Em][G][Dsus2][Asus2]

[Em]    [G]     [Dsus2]    [Asus2]     [Em]
I walk this empty street, On the Boulevard of broken dreams
      [G]     [Dsus2]    [Asus2]     [Em]
Where the city sleeps, And I"m the only one and I walk alone

[Em][G][Dsus2]   [Asus2]     [Em]
      I walk alone, I walk alone.
[Em][G][Dsus2]   [Asus2]     
      I walk alone, I walk a....

[C] [G]   [Dsus2]      [Asus2]
My shadow"s the only one that walks beside me
[C] [G]   [Dsus2]      [Asus2]
My shallow hearts the only thing that"s beating
[C] [G]   [Dsus2]      [Asus2]
Sometimes I wish someone out there will find me
[C]  [G]  (E/D)
Till then I walk alone

[Em] [G]  [Dsus2] [Asus2]
Ah[A]h Ah[A]h Ah[A]h [A]hhh[A]h 
  [Em] [G]  [Dsus2] [Asus2]
haaa-ah [A]h[A]h Ah[A]h [A]h[A]h

(Repeat chord patterns for the rest of the song.)

I"m walking down the line
That divides me somewhere in my mind
On the border line of the edge
And where I walk alone

Read between the lines
What"s fucked up and everything"s all right
Check my vital signs, to know I"m still alive
And I walk alone

I walk alone, I walk alone
I walk alone, I walk a....

My shadow"s the only one that walks beside me
My shallow heart"s the only thing that"s beating
Sometimes I wish someone out there will find me
Till then I walk alone

Ah[A]h Ah[A]h Ah[A]h Ahhh[A]h
Ah[A]h Ah[A]h I walk alone, I walk a....

SOLO
Rhythm - [C][G][Dsus2][Em] x3
    [C][G](E/D)

I walk this empty street
On the Boulevard of broken dreams
Where the city sleeps
And I"m the only one and I walk a...,

My shadow"s the only one that walks beside me
My shallow heart"s the only thing that"s beating
Sometimes I wish someone out there will find me
Till then I walk alone

Outro - [Em][C][Dsus2](A/G)[G](A/Ab) x4

tabbed by KorSare

(Nguồn: tabs.ultimate-guitar.com)

Tạm dịch:

Tôi bước đi trên con đường vắng
Con đường duy nhất mà tôi biết
Chẳng biết nó dẫn đi đâu
Nhưng đối với tôi nó là tổ ấm, và tôi bước đi 1 mình

Tôi bước đi 1 mình trên con đường trống
Trên đại lộ của những giấc mơ tan vỡ
Nơi thành phố đang ngủ yên
Và tôi là người duy nhất và tôi bước đi một mình

Tôi một mình bước đi
Tôi một mình bước đi
Tôi một mình bước đi

Cái bóng của tôi là người duy nhất bên cạnh tôi
Trái tim nông cạn của tôi là thứ duy nhất đang đập
Có những lúc tôi ước ai đó ngoài kia tìm thấy tôi
Đến lúc ấy tôi bước đi một mình

Ah[A]h Ah[A]h Ah[A]h Ahhh
Ah Ah[A]h Ah[A]h Ah[A]h
……………

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocguitar.net