1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Boulevard Of Broken Dreams

Cuộn trang

Green Day - Boulevard of Broken Dreams (acoustic) E Standard tuning, capo 1st fret Chords you use: Em - 0 2 2 0 0 0 G - 3 2 0 0 3 3 Dsus2 - x 0 0 2 3 0 Asus2 - 0 0 2 2 0 0 C - 0 3 2 0 1 0 E/D - 0 2 0 1 3 0 A/G - x 0 2 0 2 0 A/Ab - 0 2 1 2 0 0 [Em] [G] [Dsus2] [Asus2] [Em] I walk a lonely road, the only one that I have ever known [G] [Dsus2] [Asus2] [Em] Don"t know where it goes, But it"s home to me and I walk alone [Em][G][Dsus2][Asus2] [Em] [G] [Dsus2] [Asus2] [Em] I walk this empty street, On the Boulevard of broken dreams [G] [Dsus2] [Asus2] [Em] Where the city sleeps, And I"m the only one and I walk alone [Em][G][Dsus2] [Asus2] [Em] I walk alone, I walk alone. [Em][G][Dsus2] [Asus2] I walk alone, I walk a.... [C] [G] [Dsus2] [Asus2] My shadow"s the only one that walks beside me [C] [G] [Dsus2] [Asus2] My shallow hearts the only thing that"s beating [C] [G] [Dsus2] [Asus2] Sometimes I wish someone out there will find me [C] [G] (E/D) Till then I walk alone [Em] [G] [Dsus2] [Asus2] Ah[A]h Ah[A]h Ah[A]h [A]hhh[A]h [Em] [G] [Dsus2] [Asus2] haaa-ah [A]h[A]h Ah[A]h [A]h[A]h (Repeat chord patterns for the rest of the song.) I"m walking down the line That divides me somewhere in my mind On the border line of the edge And where I walk alone Read between the lines What"s fucked up and everything"s all right Check my vital signs, to know I"m still alive And I walk alone I walk alone, I walk alone I walk alone, I walk a.... My shadow"s the only one that walks beside me My shallow heart"s the only thing that"s beating Sometimes I wish someone out there will find me Till then I walk alone Ah[A]h Ah[A]h Ah[A]h Ahhh[A]h Ah[A]h Ah[A]h I walk alone, I walk a.... SOLO Rhythm - [C][G][Dsus2][Em] x3 [C][G](E/D) I walk this empty street On the Boulevard of broken dreams Where the city sleeps And I"m the only one and I walk a..., My shadow"s the only one that walks beside me My shallow heart"s the only thing that"s beating Sometimes I wish someone out there will find me Till then I walk alone Outro - [Em][C][Dsus2](A/G)[G](A/Ab) x4 tabbed by KorSare

(Nguồn: tabs.ultimate-guitar.com)

Tạm dịch:

Tôi bước đi trên con đường vắng
Con đường duy nhất mà tôi biết
Chẳng biết nó dẫn đi đâu
Nhưng đối với tôi nó là tổ ấm, và tôi bước đi 1 mình

Tôi bước đi 1 mình trên con đường trống
Trên đại lộ của những giấc mơ tan vỡ
Nơi thành phố đang ngủ yên
Và tôi là người duy nhất và tôi bước đi một mình

Tôi một mình bước đi
Tôi một mình bước đi
Tôi một mình bước đi

Cái bóng của tôi là người duy nhất bên cạnh tôi
Trái tim nông cạn của tôi là thứ duy nhất đang đập
Có những lúc tôi ước ai đó ngoài kia tìm thấy tôi
Đến lúc ấy tôi bước đi một mình

Ah[A]h Ah[A]h Ah[A]h Ahhh
Ah Ah[A]h Ah[A]h Ah[A]h
……………

Video hướng dẫn