highlight chords
[Em] Bữa sáng của con là 1 bữa đòn [D] đau
Tan ca chào con ở trong 1 xó là những cái cốc [Em] đầu
[Em] Mỗi tối con ước đâu đó có một phép [D] màu
Những tháng ngày nay trôi [Em] mau
Nt:
Bữa sáng của anh là bữa nhiếc mắng sâu cay
Tan ca chào anh là lão sếp béo nhíu mày
Cố sức nén tức mà nuôi sống hôm nay
Im thân lừa nhọc công tháng ngày
Ohhh yeah
Ai đó viết truyện đời ta hay thế
Ohhh yeaah
Ai đã vẽ đường đời không lối về
Bữa sáng của con hôm nay là 1 bữa đòn đau
Tan ca chào con ở trong 1 xó là những cái cốc đầu
Bữa sáng của anh ngày qua là tiếng nhiếc mắng sâu cay
Tan ca chào anh là lão sếp béo nhíu mày
Đợi chò chi phía cuối đường kia vẫn nỗi đau
Trận đòn qua và những vết máu ai lau
Này mẹ ơi sớm nay con không muốn đến trường
Một ngày thôi không vương nỗi đau nơi đầu giường
Một ngày thôi không đem ta bán lấy sinh nhai
Một ngày không có tiếng nhiếc mắng nơi tai
Này mình ơi sớm nay anh muốn ở nhà
Cầu bình yên chỉ 1 phút thôi mà
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bữa Sáng

JGKid
[Em] Bữa sáng của con là 1 bữa đòn [D] đau
Tan ca chào con ở trong 1 xó là những cái cốc [Em] đầu
[Em] Mỗi tối con ước đâu đó có một phép [D] màu
Những tháng ngày nay trôi [Em] mau
Nt:
Bữa sáng của anh là bữa nhiếc mắng sâu cay
Tan ca chào anh là lão sếp béo nhíu mày
Cố sức nén tức mà nuôi sống hôm nay
Im thân lừa nhọc công tháng ngày
Ohhh yeah
Ai đó viết truyện đời ta hay thế
Ohhh yeaah
Ai đã vẽ đường đời không lối về
Bữa sáng của con hôm nay là 1 bữa đòn đau
Tan ca chào con ở trong 1 xó là những cái cốc đầu
Bữa sáng của anh ngày qua là tiếng nhiếc mắng sâu cay
Tan ca chào anh là lão sếp béo nhíu mày
Đợi chò chi phía cuối đường kia vẫn nỗi đau
Trận đòn qua và những vết máu ai lau
Này mẹ ơi sớm nay con không muốn đến trường
Một ngày thôi không vương nỗi đau nơi đầu giường
Một ngày thôi không đem ta bán lấy sinh nhai
Một ngày không có tiếng nhiếc mắng nơi tai
Này mình ơi sớm nay anh muốn ở nhà
Cầu bình yên chỉ 1 phút thôi mà

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com