1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bữa Sáng

Cuộn trang

[Em] Bữa sáng của con là 1 bữa đòn [D] đau Tan ca chào con ở trong 1 xó là những cái cốc [Em] đầu [Em] Mỗi tối con ước đâu đó có một phép [D] màu Những tháng ngày nay trôi [Em] mau Nt: Bữa sáng của anh là bữa nhiếc mắng sâu cay Tan ca chào anh là lão sếp béo nhíu mày Cố sức nén tức mà nuôi sống hôm nay Im thân lừa nhọc công tháng ngày Ohhh yeah Ai đó viết truyện đời ta hay thế Ohhh yeaah Ai đã vẽ đường đời không lối về Bữa sáng của con hôm nay là 1 bữa đòn đau Tan ca chào con ở trong 1 xó là những cái cốc đầu Bữa sáng của anh ngày qua là tiếng nhiếc mắng sâu cay Tan ca chào anh là lão sếp béo nhíu mày Đợi chò chi phía cuối đường kia vẫn nỗi đau Trận đòn qua và những vết máu ai lau Này mẹ ơi sớm nay con không muốn đến trường Một ngày thôi không vương nỗi đau nơi đầu giường Một ngày thôi không đem ta bán lấy sinh nhai Một ngày không có tiếng nhiếc mắng nơi tai Này mình ơi sớm nay anh muốn ở nhà Cầu bình yên chỉ 1 phút thôi mà

Video hướng dẫn