1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bức tâm thư

Cuộn trang

Vài [Gm] hàng gởi anh triều mến Vừa [Bb] rồi làng có truyền [Gm] tin Nói rằng nước non dang [Cm] mong Đi quân [Eb] dịch là [F] thương nòi [D7] giống. Người [Gm] đời tìm sang giàu tới Lòng [Bb] này thì khác tình [Gm] ơi Ước nguyện hứa duyên trao [Cm] người Cầm tay [D7] súng tòng quân tươi [Gm] cười. Nong [F] tằm đang lớn ương đầy [Cm] tơ Nhờ [F] trời cam quýt đã lên [Gm] mùa Chờ [Gm] ngày dệt xong áo chung tình Em [D7] mang tới đồn mà tặng [Gm] anh. Lạy [Gm] trời tròn năm trọn tháng Nợ [Bb] làng ơn nước anh đền [Gm] xong Xóm [Bb] làng hát câu thanh [Cm] bình Về nơi [D7] cũ cùng vui duyên [Gm] lành. (Lạy [Gm] trời tròn năm trọn tháng Nợ [Bb] làng ơn nước anh đền [Gm] xong Mái [Bb] nhà chốn quê thanh [Cm] bình Chờ anh [D7] bước về vui bên [Gm] em.)

Video hướng dẫn