Bức thư tình thứ hai

≣≣
Soạn theo phần trình bày của ca sĩ Hồ Quỳnh Hương - Capo ngăn 1
[G] khi bước trên đường hun [Bm] hút
Em tự hỏi [Em] mình ta [E7] đang đi về [Am] đâu
Nếu ngày [Em] ấy em không đi về [D7] phía anh
Không gặp [C] nhau giờ này ta thế [D7] nào?
[G] khi nhìn kim đồng hồ [Bm] quay
Em tự hỏi [Em] mình ý [E7] nghĩa những phút [Am] giây
Nếu ngày [Em] ấy là một phút giây [D7] khác
[C] chắc mình trông thấy [D7] nhau?
Nếu thời gian có quay trở [G] lại
Ngày em gặp [C] anh, ngày cơn gió bồi [Bm] hồi
Em sẽ [C] vẫn bước về phía [Am] ấy
Phía tấm rèm [D7] buông khung cửa sổ nắng nơi anh [Bm] ngồi
Gọi [Em] em [Am] người xinh [D7] đẹp ơi
Hãy cứ gọi em như xưa anh đã [G] gọi
[Bm] Uh [C] uh uh… Nếu không [D7] gian có quay [G] trở lại
Đêm có nến [C] vàng đêm sắc hoa [G] tươi
Em sẽ [E7] vẫn đợi khoảnh khắc [Am] ấy
Khoảnh khắc thấy [D7] mùa hạnh phúc đang trào [Bm] dâng
Lặng [Am] nghe lời dịu dàng anh [D7] nói
Anh yêu em, anh yêu em rất [G] nhiều
Hát tăng 1 tone lên [A] ---------
[A] khi bước trên đường hun [C#m] hút
Em tự hỏi [F#7] mình ta đang đi về [Bm] đâu
Nếu ngày [F#m] ấy em không đi về [C#m] phía anh
Không gặp [D] nhau giờ này ta thế [E7] nào?
[A] khi nhìn kim đồng hồ [C#m] quay
Em tự hỏi [F#7] mình ý nghĩa những phút [Bm] giây
Nếu ngày [F#m] ấy là một phút giây [C#m] khác
[D] chắc mình trông thấy [E7] nhau?
Nếu thời gian có quay trở [A] lại
Ngày em gặp [D] anh, ngày cơn gió bồi [C#m] hồi
Em sẽ [D] vẫn bước về phía [Bm] ấy
Phía tấm rèm [E7] buông khung cửa sổ nắng nơi anh [C#m] ngồi
Gọi [F#m] em [Bm] người xinh [E7] đẹp ơi
Hãy cứ gọi em như xưa anh đã [A] gọi
[C#m] Uh [D] uh uh… Nếu không [E7] gian có quay [A] trở lại
Đêm có nến [D] vàng đêm sắc hoa [A] tươi
Em sẽ vẫn [D] đợi khoảnh khắc [Bm] ấy
Khoảnh khắc thấy [E7] mùa hạnh phúc đang trào [C#m] dâng
Lặng [Bm] nghe lời dịu dàng anh [E7] nói
Anh yêu em, anh yêu em rất [A] nhiều
Nhìn [Bm] theo đường hun hút còn [E7] xa
Xin cám ơn, những điều đã [A] qua
Gọi [Bm] anh người đương thời [E7] ơi
Em yêu anh, em yêu anh rất [A] nhiều
Danh sách hợp âm (Click để tắt)