Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bụi phấn

Cuộn trang

[C] Khi thầy viết [Am] bảng Bụi [F] phấn rơi [G] rơi Có [Dm] hạt bụi nào Rơi [F] trên bục giảng Có [G] hạt bụi nào Vương trên tóc [C] thầy Em yêu phút giây [G] này Thầy [Am] em tóc như bạc [G] thêm Bạc [Em] thêm vì bụi [F] phấn Để cho [G] em bài học hay Mai [C] sau lớn nên [G] người Làm [Am] sao có thể nào [G] quên Ngày [C] xưa thầy dạy [F] dỗ Khi [G] em tuổi còn [C] thơ