1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bụi Tro Phận Người

Nguyễn Chánh

Nguồn: catruong.com