1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bụi tro

Liên Bình Định
Nguồn: thanhcavietnam.net