1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bước đi trong Chúa

Đặng Đình Khoa
Nguồn: thanhcavietnam.net