1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bước Ngài đi qua (Bước Người đi qua)

Lm. Hoàng Đức
Nguồn: thanhcavietnam.net