1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bước nhảy hoàn vũ

Cuộn trang

Vòng hợp âm: [Am] [C] [G] [F] 1. [Am] Này em, này em, này em ơi [C] Lại đây, lại đây, lại đây chơi Đến [G] đêm rồi, đêm rồi [F] Cứ vô tư mà vui. 2. [Am] Nhịp tay, nhịp tay, nhịp đôi tay [C] Nhịp chân, nhịp chân, người mê say Cứ [G] quay cuồng, quay cuồng [F] Chẳng một giây nào buồn. ĐK: [Am] La la la la la [C] la la la You can [G] dance dance dance You're my [F] dancing queen tonite. [Am] La la la la la [C] la la la I can [G] dance dance dance I'm your [F] dancing king tonight [Am] D.I.S.C.O [C] D.I.S.C.O [G] D.I.S.C.O [F] Enjoy the show with disco.

Video hướng dẫn