1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bước tình hồng

Cuộn trang

1. Này [G] đây bước chân xin tìm đến [Em] người Này [Am7] đây cánh tay xin chào đón [D] người Này [G7] đây cỏ cây xanh gợn ý [C] tình Này [D7] đây gió mây nghe hồn tái [G] sinh 2. Này [G] đây cánh hoa xin dâng đến [Em] người Đời [Am7] như nở hoa trong vạn tiếng [D] cười Ầm [G7] vang suối reo như dậy núi [C] rừng Bầy [D7] chim hót ca theo từng bước [G] chân ĐK: Này [G] hỡi trái chín thơm ngọt [Bm] quá Này [Em] hỡi những đóa hoa rực [Am] lá Này [D7] hỡi suối mát chim rừng [G] ca Hãy lắng nghe tình [Am] ta yêu nhau không rời [G] xa! 3. Từ [G] đây có nhau trên vạn nẻo [Em] đời Cầm [Am7] tay dắt nhau đi trọn kiếp [D] người Và [G7] ta sẽ chia yêu thương khắp [C] trời Tình [D7] yêu chúng ta lan rộng khắp [G] nơi

Video hướng dẫn