1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bướm hoa

Nguyễn Văn Thương - Kim Minh
Nguồn: saigonocean.com