1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Bướm trắng

Cuộn trang

Ngày chia [Am] tay hai chúng [G] ta chia hai [Am] đường đi Lệ nhẹ [Dm] rơi em dấu mi quay mặt khẽ [Am] chào Tình là [F] chi cho thế [G] gian biết bao [C] ly biệt Tình là [F] chi cho lá [G] thu mãi rơi [E7] ngàn năm Một lần [Am] thôi xin nắm [G] tay xa nhau [Am] ngàn khơi Ngìn trùng [Dm] xa hãy nhớ nhau dẫu duyên [Am] lỡ làng Thời gian [F] qua mãi khắc [G] sâu hỡi một [C] kỷ niệm Mình chia [F] tay đã góp [G] thêm thiên thu [Am] tình đau Một [F] cánh bướm trắng trong chiều nắng Thấp thoáng ta muốn [G] bắt bướm trắng trao tặng [Am] em Mà [F] bắt làm chi không còn em Thân yêu hãy để bướm [G] bay lãng du cho chung [Am] kiếp tình Này [C] hỡi cách bướm ta mong được [Am] bay như mi Cho đời bình [Dm] yên thênh thang oh oh oh [Am] oh Oh oh [F] oh huh [G] oh, oh oh [C] oh, Oh oh [F] oh huh [G] oh, oh oh [E7] oh Giờ [F] anh vẫn đang không tin chúng [G] ta đã chia tay nhau Cách xa hai nơi hai đứa phương [C] trời Giận [F] nhau rồi lại hợp tan đâu ngỡ [G] rằng xa nhau lần này Sẽ không [Am] còn cơ hội cho ta gặp nhau Ôi [F] những hồi [G] chuông tiễn [Am] biệt Đã đến [C] lúc cách [E7] xa, xa muôn [Am] trùng

Video hướng dẫn