1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Buồn con cá quẫy đuôi

Cuộn trang

Ai [Gm] xuôi con cá quẫy đuôi Theo nước [C] trôi nó bơi ra [Gm] đồng Ai [C] xuôi chi mình gặp nhau Để giờ [F] đây ruột thắt tim [Bb] đau. Ngày [D7] mai em sang nơi [F] đó Sống bên người em là vợ [Bb] hiền Còn [D7] anh chiều ra bến [F] đợi Trách con [D7] đò sao lạnh lùng [Gm] trôi. ĐK: Chiều [C] nao bên sông đã [Gm] hứa Ngày [F] mai [G7] khi con nước [C] về Áo [Eb] hồng [F] em mặc làm [Bb] dâu Đôi [D7] mình duyên thắm tình sâu. Giờ [C] đây em không về [Gm] nữa Bỏ mặc [F] anh [G7] bên con nước [C] ròng Em theo [Eb] chồng [F] tình đã bằng [Bb] không Anh ở [D7] lại chớ buồn chiều [Gm] đông. * Còn [C] đâu lời hứa bên dòng [Gm] sông Tình [F] ta chia [D7] biệt nỗi buồn này anh [Gm] mang.

Video hướng dẫn