1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Buồn không em

Cuộn trang

1. Buồn không [Am] em [C] Mùa thu tan tác lá bay [Em] gọi nhau bên thềm Buồn không [C] em [Am] Những chiều cô [D] đơn xâm chiếm [G] hồn em. [E] Vài tia nắng xuyên qua [Am] rèm [C] Hồng đôi má [D] em cho lòng [G] buồn thêm [C] Những đêm xa [B7] nhà, đời lữ thứ buồn [Em] không em ĐK: Từ khi xa tiếng chân [Em] em Kiếp sống buông [Am] trôi Từng đêm bước lẻ [B7] loi Bạn anh là bốn phương [Em] trời. Tình câm nín bao [Em] năm rồi Giọt lệ mồ [Am] côi căn phòng tăm [Em] tối Chỉ bóng [B] tôi, nhìn [B7] tôi, rã [Em] rời. 2. Buồn không [Am] em [C] Tình yêu trăm ngõ biết đâu [Em] mà ta đi tìm Còn chi [C] em [Am] Một đời đau [D] thương vỡ nát [G] buồng tim. [E] Thà quên phút yêu ban [Am] đầu [C] Để hai lối [D] đi không một [G] niềm đau [C] Cứ xem như [B7] là, tình đã chết từ hôm [Em] qua.

Video hướng dẫn