1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Buồn Làm Sao Buông

Cuộn trang

Capo 3 Người[Em] ta thương nhớ cũng[C] nhiều, nhưng [B7]yêu thì được bao [Em]nhiêu Tình [Em]yêu chỉ đến một[C] lần, vì một[D] người thương duy [G]nhất Một [Am]người yêu hết tháng ngày, một người [Em]nhớ suốt đêm ngày Một người[B] không thể buông tay... dù [D]cho người này xa [G]mãi Vậy nên[Em] vẫn cứ hoang [C]đường... đi yêu[B7] một người đơn[Em] phương Dù mai[Em] sau chẳng chung [C]đường, vẫn còn [D]lại tình thương[G] đó Đoạn [Am]đường ai bỏ ai đi. Đèn đường[Em] xanh đỏ phân ly. Dừng lại[B] hay bước tiếp đi[B7] chẳng để làm[Em] chi... ĐK: Ngày [Em]đó khi vừa biết [Am]nhau là biết[D] yêu người sẽ [G]đau Vì trót[Am] mang phận đến sau, người đi[B] cùng ai phía trước? Là [Em]đúng hay là đã[Am] sai? Vì chẳng[D] có lần thứ [G]hai Người [Am]bước đi cùng ngày mai Nỗi [D]buồn này sao [B7]buồn mãi? PK: Từ [Em]ngày tháng ấy trôi[C] qua mang theo [B7]cuộc tình đi[Em] xa Lòng [Em]tôi vẫn cứ vấn [C]vương không yêu[D] được ai hơn [G]thế Một [Am]người duy nhất trong tôi chẳng thể [Em]thay thế trong đời Buồn này [B7]đôi lúc cũng thật là[Em] vui. .... Dk: ....... Mình [C]mất đi một người thương[D]...nỗi buồn[Bm] này làm sao [Em]buông ??? Mình [C]mất đi một người thương[D]...nỗi buồn[Bm] này làm sao [E]buông ???

Video hướng dẫn