1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Buồn nào như lá bay

Cuộn trang

[C] Một lần qua thế [Am] thôi khi về [F] nghe tay buông hờn [C] dỗi [G] Buồn nào như lá [Dm] bay chia đời [G] nhau những tiếng heo [C] may [Em] Ngày qua đôi chân lang thang bước theo [Dm] lời buồn chập [F] chùng Gót [C] phiêu du đi vào tình [Em] trần một lần [Dm] nữa quen câu dối [G7] gian [C] Trời còn mưa ướt [Am] vai như ngày [F] xưa yêu em từ [C] đó [G] Hồn vừa xanh bóng [Dm] cây cây đời [G] đan những nhánh bơ [C][Em] Chừng như mưa trong đêm nay muốn em [Dm] về rồi trở [F] lại Tóc [C] hoang vu thơm thềm cỏ [Em] dại tình chợt [G] sáng trong đôi [C] mắt vui Sầu [F] tan trong hư vô đêm [C] lạnh run đôi môi khô Ngỡ [Dm] như ngôn ngữ chia xa mịt [G] mờ Về [F] trong đêm hoang liêu đưa [C] niềm vui nương chân theo Phấn [Dm] son sao điểm trang cho tình [G7] yêu [C] Một lần qua [Am] thế thôi khi [F] về nghe không gian chợt [C] tối [G] Buồn nào như [Dm] lá bay chia đời [G] nhau những tiếng heo [C] may Ngày [Em] qua đôi chân lang thang bước theo [Dm] lời buồn chập [F] chùng Gót [C] phiêu du đi vào tình [Em] trần một lần [Dm] nữa quen câu dối [G7] gian [C] Trời còn mưa ướt [Am] vai như ngày [F] xưa yêu em từ [C] đó [G] Hồn vừa xanh [Dm] bóng cây cây đời [G] đan những nhánh bơ [C][Em] Chừng như mưa trong đêm nay muốn em [Dm] về rồi trở [F] lại Tóc [C] hoang vu thơm thềm cỏ [Em] dại tình chợt [G] sáng trong đôi [C] mắt nai

Video hướng dẫn