1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Buồn tàn thu

Cuộn trang

[Am] Ai lướt đi ngoài sương gió [Dm] Không dừng chân [E7] đến em bẽ [Am] bàng [G] Ôi vừa thoáng [F] nghe em mơ [C] ngày bước chân [Am] chàng Từ từ [C] xa đường [E7] vắng đêm [Am] mùa thu [E7] chết Nghe [Am] mùa đang rớt rơi [G] theo lá [Am] vàng Em [F] ngồi đan [E7] áo lòng [Am] buồn vương [E7] vấn Em [C] thương nhớ [Am] chàng Người [Dm] ơi còn [E7] biết em nhớ [Am] mong Tình [Dm] xưa còn [Am] đó xa xôi [Dm] lòng Nhờ [G] bóng chim [C] uyên nhờ [F] gió đưa [G] duyên Chim với [Am] gió bay [Dm] về chàng quên [E7] hết lời [Am] thề [Am] Áo đan hết rồi [Dm] Cố quên dáng [Am] người Chàng ngày [F] nao tìm [C] đến còn [G] nhớ đêm [C] xưa Kề [F] má say [G] sưa Nhưng năm [Am] tháng qua dần mùa thu [E7] chết bao [Am] lần Thôi [F] tình em [E7] đấy Như [Am] mùa thu [E7] rớt rơi [G] theo [C][Am] vàng

Video hướng dẫn