1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Buồn từng phút giây

Trịnh Công Sơn
Buồn từng phút giây
Nguồn: hopamviet.com