highlight chords
				             [C]       [Am]       [F] 
. .....Yesterday I went outside . 
 

       [G7]    [C] 
With my mama"s mason jar . 
 

        [Am]    [F]     [C] 
Caught a lovely butterfly ........... . 
 

      [Am]    [F] 
When I woke up today . 


      [G7]      [C] 
Looked in on my fairy pet . 
 

        [Am]    [F] 
She had withered all away . 
 

        [Dm]      [G7] 
No more sighing in the breast . 
 

 

            [C] 
I"m sorry for what I did . 
 

     [Am]      [Dm]   
I did what my body told me to. 
 

    [G7]         [C] 
I didn"t mean to do you harm . 
 

             [F]       [G7]      [C] 
Everytime I pin down what I think I want it slips away . 
 

    [Am]     [Dm]    [C] 
The goal slips away .......... . 
 

 

      [Am]        [F] 
Smell you on my hands for days . 
 

      [G7]       [C] 
I can"t wash away your scent . 
 

      [Am]         [F]     [C] 
If I"m a dog then you"re a bitch .......... . 
 

       [Am]      [F] 
I guess you"re as real as me . 
 

    [G7]        [C] 
Maybe I can live with that . 
 

    [Am]     [F] 
Maybe I need fantasy . 
 

        [Dm]    [G7] 
Life of chasing butterfly . 
 

 

            [C] 
I"m sorry for what I did . 
 

     [Am]      [Dm]   
I did what my body told me to. 
 

    [G7]         [C] 
I didn"t mean to do you harm . 
 

             [F]       [G7]      [C] 
Everytime I pin down what I think I want it slips away . 
 

    [Am]     [Dm]   [C] 
The goal slips away ........ . 
 

 

     [Am]       [F] 
I told you I would return . 
 

       [G7]       [C] 
When the robin makes his nest . 
 

         [Am]     [F]     [C] 
But I ain"t never coming back .......... . 
 

     [G7]        [Am]        [F]    [C] 
I"m sorry ........I"m sorry ...........I"m s.o .r. r. y . 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Butterfly (C)

				             [C]       [Am]       [F] 
. .....Yesterday I went outside . 
 

       [G7]    [C] 
With my mama"s mason jar . 
 

        [Am]    [F]     [C] 
Caught a lovely butterfly ........... . 
 

      [Am]    [F] 
When I woke up today . 


      [G7]      [C] 
Looked in on my fairy pet . 
 

        [Am]    [F] 
She had withered all away . 
 

        [Dm]      [G7] 
No more sighing in the breast . 
 

 

            [C] 
I"m sorry for what I did . 
 

     [Am]      [Dm]   
I did what my body told me to. 
 

    [G7]         [C] 
I didn"t mean to do you harm . 
 

             [F]       [G7]      [C] 
Everytime I pin down what I think I want it slips away . 
 

    [Am]     [Dm]    [C] 
The goal slips away .......... . 
 

 

      [Am]        [F] 
Smell you on my hands for days . 
 

      [G7]       [C] 
I can"t wash away your scent . 
 

      [Am]         [F]     [C] 
If I"m a dog then you"re a bitch .......... . 
 

       [Am]      [F] 
I guess you"re as real as me . 
 

    [G7]        [C] 
Maybe I can live with that . 
 

    [Am]     [F] 
Maybe I need fantasy . 
 

        [Dm]    [G7] 
Life of chasing butterfly . 
 

 

            [C] 
I"m sorry for what I did . 
 

     [Am]      [Dm]   
I did what my body told me to. 
 

    [G7]         [C] 
I didn"t mean to do you harm . 
 

             [F]       [G7]      [C] 
Everytime I pin down what I think I want it slips away . 
 

    [Am]     [Dm]   [C] 
The goal slips away ........ . 
 

 

     [Am]       [F] 
I told you I would return . 
 

       [G7]       [C] 
When the robin makes his nest . 
 

         [Am]     [F]     [C] 
But I ain"t never coming back .......... . 
 

     [G7]        [Am]        [F]    [C] 
I"m sorry ........I"m sorry ...........I"m s.o .r. r. y . 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com