1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Ca dao mẹ

Cuộn trang

1. Mẹ ngồi ru [Dm] con đong đưa võng [C] buồn đong đưa võng [C] buồn [Dm] Mẹ ngồi ru [Dm] con mây qua đầu [C] ghềnh lạy trời mưa [F] tuôn Lạy trời mưa [C] tuôn cho đất sợi mềm hạt mầm vun [Dm] lên Mẹ ngồi ru [C] con nước mắt nhọc [Dm] nhằn xót [A7] xa đời [Dm] mình 2. Mẹ ngồi ru [Dm] con đong đưa võng [C] buồn năm qua tuổi [C] mòn [Dm] Mẹ nhìn quê [Dm] hương nghe con mình [C] buồn giọt lệ ăn [F] năn Giọt lệ ăn [C] năn đưa con về trần tủi nhục chung [Dm] thân Một dòng sông [C] trôi cuốn mãi về [Dm] trời bấp [A7] bênh phận [Dm] người ĐK: Mẹ ngồi ru [C] con tiếng hát lênh [Dm] đênh Mẹ ngồi ru [F] con ru mây vào [Dm] hồn Mẹ dạy cho [Dm] con tiếng nói quê [Gm] hương Mẹ nhìn con [Dm] đi phút giây bàng [C] hoàng 3. Mẹ ngồi ru [Dm] con đong đưa võng [C] buồn đong đưa phận [C] mình [Dm] Mẹ ngồi ru [Dm] con nghe đất gọi [C] thầm trọn nợ lưu [F] vong Mẹ ngồi trăm [C] năm như thân tượng buồn để lại quê [Dm] hương Tuổi còn bơ [C] vơ thế giới hận [Dm] thù chiến [A7] tranh ngục [Dm] tù.

Video hướng dẫn