1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cà phê đắng và mưa

Cuộn trang

Ngồi lặng [G] thinh quán vằng [A] tênh em một [Bm] mình Chẳng còn [G] anh nhưng vẫn [A] kêu cafe [D] đắng Cành hoa [G] trắng mong [A] manh rụng trên [Bm] phím cây dương [G] cầm Như chính [A] em buồn heo [F#m] hắt những chiều [Bm] mưa Bài nhạc [G] xưa em đã [A] nghe bao nhiêu [Bm] lần Là nỗi cô [G] đơn nỗi nhớ [A] anh nhiều bấy [D] nhiêu Cafe [G] đắng ở trên [A] môi mà em [Bm] đắng ở trong [G] lòng Không hiểu [A] sao em chẳng [F#m] khóc mà mắt nhạt [Bm] nhòa Bỗng vỡ [Bm] òa vì những xót [A] xa khi nhận [Em] ra mình rất [F#m] nhớ Ngỡ đã [Bm] quên hình bóng [A] thân quen mà hôm [F#m] nay lại nhớ [Bm] thêm Trách trái tim mình chẳng đủ vô [A] tình để phôi [Em] phai màu ký [F#m] ức Đã lâu [Bm] rồi mà cứ mãi hy [F#m] vọng anh biết [G] không em chắc [A] sẽ thôi chờ [Bm] mong Bài nhạc [G] xưa em đã [A] nghe bao nhiêu [Bm] lần Là nỗi cô [G] đơn nỗi nhớ [A] anh nhiều bấy [D] nhiêu Cafe [G] đắng ở trên [A] môi mà em [Bm] đắng ở trong [G] lòng Không hiểu [A] sao em chẳng [F#m] khóc mà mắt nhạt [Bm] nhòa Bỗng vỡ [Bm] òa vì những xót [A] xa khi nhận [Em] ra mình rất [F#m] nhớ Ngỡ đã [Bm] quên hình bóng [A] thân quen mà hôm [F#m] nay lại nhớ [Bm] thêm Trách trái tim mình chẳng đủ vô [A] tình để [Em] phôi phai màu ký [F#m] ức Đã lâu [Bm] rồi mà cứ hy [F#m] vọng anh biết không em chắc [A] sẽ .... Bỗng vỡ [Bm] òa vì những xót [A] xa khi nhận [Em] ra mình rất [F#m] nhớ Ngỡ đã [Bm] quên hình bóng [A] thân quen mà hôm [F#m] nay lại nhớ [Bm] thêm Trách trái tim mình chẳng đủ vô [A] tình để phôi [Em] phai màu ký [F#m] ức Đã lâu [Bm] rồi mà cứ mãi hy [F#m] vọng anh biết [G] không em chắc [A] sẽ thôi chờ [Bm] mong

Video hướng dẫn