Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cả tuần đều ngoan

Cuộn trang

Thứ [F] hai là ngày đầu tuần Bé hứa cố gắng chăm [Gm] ngoan Thứ ba thứ tư thứ [C] năm Ngày nào cũng luôn cố [F] gắng Thứ sáu rồi đến thứ [Dm] bảy Cô [Bb] cho bé phiếu bé [Gm] ngoan Chủ nhật cả nhà đều vui Vì bé [C] ngoan suốt [F] tuần