Cả tuần đều ngoan

≣≣
Thứ [F] hai là ngày đầu tuần
Bé hứa cố gắng chăm [Gm] ngoan
Thứ ba thứ tư thứ [C] năm
Ngày nào cũng luôn cố [F] gắng
Thứ sáu rồi đến thứ [Dm] bảy
[Bb] cho bé phiếu bé [Gm] ngoan
Chủ nhật cả nhà đều vui
Vì bé [C] ngoan suốt [F] tuần
Danh sách hợp âm (Click để tắt)