1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cá vàng bơi

Cuộn trang

[F] Hai vây xinh xinh [Dm] cá vàng bơi trong [F] bể nước [Gm] Ngoi lên [C] lặn xuống [F] cá vàng múa tung [Gm] tăng [F] Hai vây xinh [Dm] xinh sao [C] mà bơi nhanh [F] thế Cá vàng bắt bò [C] gậy nên đuổi theo rất [Gm] nhanh [F] Cá vàng bắt bọ [C] gậy cho nước [C7] thêm sạch [F] trong.

Video hướng dẫn