1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cách ngăn

Cuộn trang

1. Nhớ đông [Dm] nào, lạnh ngắt đôi [Bb] môi, từng cón tuyết [Dm] phủ Khóc chi [Dm] nhiều lệ đẩm đôi [Bb] mi biển xa cách [Dm] người Nhớ [Gm] ai, đường vẫn quen [A] tên. 2. Nhớ hôm [Dm] nào, người tiển ta [Bb] đi ngoài hiên gió [Dm] lùa Chén giao [Dm] bôi, rượu đắng say [Bb] môi tình ta thấm [Dm] đượm Ân [Gm] tình, giờ phải chia [A] ly. ĐK: Bao năm xa [Dm] vắng, ta không còn [Bb] nhớ Nhớ căn nhà [Gm] xưa, đường có thay [A] tên Ai ơi nơi [Dm] đó, có có còn [Bb] nhớ Nhớ chi tình [Gm] xưa, tình có phôi [A] pha. 3. Nhớ hôm [Dm] nào, biển cả đưa [Bb] ta, ngoài khơi bảo [Dm] lộng Sóng than [Dm] gào, thuyền vẫn ra [Bb] khơi thuyền xa cách [Dm] người Ân [Gm] tình, vùi dưới biển [A] sâu. ĐK: Bao năm xa [Dm] vắng, ta không còn [Bb] nhớ Nhớ căn nhà [Gm] xưa, đường có thay [A] tên Tình [D] xa khi ta cách [F#m] ngăn Xin [G] em, đừng quên [D] người.

Video hướng dẫn