Cafe Một Mình

≣≣
Sáng [Gm]nay cà phê một [Gm7]mình
Sài [Cm7]Gòn chợt mưa [Gm]chợt mưa
Nhớ [D7]em bao nhiêu cho vừa
[Dsus4]Em ơi, [D7]em ơi
Sáng [Gm]nay nghe mưa quanh [Gm7]mình
Trời [Cm7]chợt lạnh như [Gm]mùa đông
Những [D]cơn mưa rơi ơ thờ
Rớt [A7]trên cuộc tình mong [Gm]manh
Anh đã [Gm]đi một ngày mưa [Cm]buồn
Cơn gió [Eb]đông lạnh đầy đôi [Gm]tay
Anh đã [C]đi để lại nơi [Gm]này
Đôi mắt [C]nâu ngồi buồn xa [Dsus4]xăm
Như cánh [Gm]chim lạc về phương [Cm]nào
Theo bước [Eb]chân một ngày mưa [Gm]bay
Anh đã [C]đi để lại nơi [Gm]này
Cơn gió [C]đông còn buồn mênh [D7]mang
Sáng [Gm]nay mây thấp trên [Gm7]đầu
Từng [Cm7]giọt cà phê [Gm]ngọt đắng
Biết [D7]em nơi đâu bây giờ
[Dsus]Em ơi, [D7]em ơi
Sáng [Gm]nay ngồi khóc một [Gm7]mình
Từng [Cm7]giọt sầu rơi [Gm]lặng lẽ
Biết [D7]anh ra đi thật rồi
[Cm]Ơ.......... [Gm]hờ
(Repeat from Anh đã đi...)
Danh sách hợp âm (Click để tắt)