highlight chords
[Em]Oh, no[Bm]
[Am]See you walking [C]'round like it's a [Em]funeral[Bm]
[Am]Not so [C]serious, girl; why those [Em]feet cold?[Bm]
[Am]We just getting [C]started; don't you [Em]tiptoe[Bm], [Am]tiptoe, [C]  ah

[Em] Waste time with a [Bm]masterpiece, don't waste [Am]time with a [C]masterpiece
[Em] You should be [Bm]rolling with me, you [Am]should be rolling with [C]me, ah
[Em] You're a real-life [Bm]fantasy, you're a [Am]real-life [C]fantasy
[Em]But you're moving so [Bm]carefully; let's [Am]start living dangerously

[Em]Talk to me, [Bm]baby [Am]
I'm [C]going blind from [Em]this sweet sweet [Bm]craving, whoa-[Am]oh
Let's [C]lose our minds and [Em]go f****** [Bm]crazy [Am]
I-[C]I-I-I-I-[Em]I keep on [Bm]hoping we'll eat [Am]cake by the [C]ocean
[Em]Walk for me, [Bm]baby [Am]
[C]I'll be Diddy, [Em]you'll be [Bm]Naomi, whoa-[Am]oh
Let's [C]lose our minds and [Em]go f****** [Bm]crazy [Am]
[C][Em]I-I-I-I-I-I keep on [Bm]hoping we'll eat [Am]cake by the [C]ocean

[Em] [Bm]  [Am]  [C]

[Em]God [Bm]damn
[Am]See you licking [C]frosting from your [Em]own [Bm]hands
[Am]Want another [C]taste, I'm begging, [Em]yes ma'am[Bm]
I'm [Am]tired of all this [C]candy on the [Em]dry land[Bm], dry [Am]land, [C]oh

[Em] Waste time with a [Bm]masterpiece, don't waste [Am]time with a [C]masterpiece
[Em] You should be [Bm]rolling with me, you [Am]should be rolling with [C]me, ah
[Em] You're a real-life [Bm]fantasy, you're a [Am]real-life [C]fantasy
[Em]But you're moving so [Bm]carefully; let's [Am]start living dangerously

[Em]Talk to me, [Bm]baby [Am]
I'm [C]going blind from [Em]this sweet sweet [Bm]craving, whoa-[Am]oh
Let's [C]lose our minds and [Em]go f****** [Bm]crazy [Am]
I-[C]I-I-I-I-[Em]I keep on [Bm]hoping we'll eat [Am]cake by the [C]ocean
[Em]Walk for me, [Bm]baby [Am]
[C]I'll be Diddy, [Em]you'll be [Bm]Naomi, whoa-[Am]oh
Let's [C]lose our minds and [Em]go f****** [Bm]crazy [Am]
I-[C]I-I-I-I-[Em]I keep on [Bm]hoping we'll eat [Am]cake by the [C]ocean
[Em]oooo[Bm]oh ah [Am]ah
I-[C]I-I-I-I-[Em]I keep on [Bm]hoping we'll eat [Am]cake by the [C]ocean
[Em]oooo[Bm]oh ah [Am]ah
I-[C]I-I-I-I-[Em]I keep on [Bm]hoping we'll eat [Am]cake by the [C]ocean
[Em] [Bm] [Am]You're f****** delicious[C],
[Em] [Bm] Talk to me girl
[Em]Talk to me, [Bm]baby[Am]
I'm [C]going blind from [Em]this sweet sweet [Bm]craving, whoa-[Am]oh
Let's [C]lose our minds and [Em]go f****** [Bm]crazy [Am]
I-[C]I-I-I-I-[Em]I keep on [Bm]hoping we'll eat [Am]cake by the [C]ocean
[Em]Walk for me, [Bm]baby [Am]
[C]I'll be Diddy, [Em]you'll be [Bm]Naomi, whoa-[Am]oh
Let's [C]lose our minds and [Em]go f****** [Bm]crazy [Am]
I-[C]I-I-I-I-[Em]I keep on [Bm]hoping we'll eat [Am]cake by the [C]ocean
[Em] Red [Bm]velvet, [Am]vanilla,
[C]Chocolate in my [Em]life
[Bm]Funfetti, I'm [Am]ready;
I [C]need it every [Em]night
Red [Bm]velvet, [Am]vanilla,
[C]Chocolate in my [Em]life (I-I-I-I-I)
I keep on [Bm]hoping we'll eat [Am]cake by the [C]ocean
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cake By The Ocean

Joe Jonas
[Em]Oh, no[Bm]
[Am]See you walking [C]'round like it's a [Em]funeral[Bm]
[Am]Not so [C]serious, girl; why those [Em]feet cold?[Bm]
[Am]We just getting [C]started; don't you [Em]tiptoe[Bm], [Am]tiptoe, [C]  ah

[Em] Waste time with a [Bm]masterpiece, don't waste [Am]time with a [C]masterpiece
[Em] You should be [Bm]rolling with me, you [Am]should be rolling with [C]me, ah
[Em] You're a real-life [Bm]fantasy, you're a [Am]real-life [C]fantasy
[Em]But you're moving so [Bm]carefully; let's [Am]start living dangerously

[Em]Talk to me, [Bm]baby [Am]
I'm [C]going blind from [Em]this sweet sweet [Bm]craving, whoa-[Am]oh
Let's [C]lose our minds and [Em]go f****** [Bm]crazy [Am]
I-[C]I-I-I-I-[Em]I keep on [Bm]hoping we'll eat [Am]cake by the [C]ocean
[Em]Walk for me, [Bm]baby [Am]
[C]I'll be Diddy, [Em]you'll be [Bm]Naomi, whoa-[Am]oh
Let's [C]lose our minds and [Em]go f****** [Bm]crazy [Am]
[C][Em]I-I-I-I-I-I keep on [Bm]hoping we'll eat [Am]cake by the [C]ocean

[Em] [Bm]  [Am]  [C]

[Em]God [Bm]damn
[Am]See you licking [C]frosting from your [Em]own [Bm]hands
[Am]Want another [C]taste, I'm begging, [Em]yes ma'am[Bm]
I'm [Am]tired of all this [C]candy on the [Em]dry land[Bm], dry [Am]land, [C]oh

[Em] Waste time with a [Bm]masterpiece, don't waste [Am]time with a [C]masterpiece
[Em] You should be [Bm]rolling with me, you [Am]should be rolling with [C]me, ah
[Em] You're a real-life [Bm]fantasy, you're a [Am]real-life [C]fantasy
[Em]But you're moving so [Bm]carefully; let's [Am]start living dangerously

[Em]Talk to me, [Bm]baby [Am]
I'm [C]going blind from [Em]this sweet sweet [Bm]craving, whoa-[Am]oh
Let's [C]lose our minds and [Em]go f****** [Bm]crazy [Am]
I-[C]I-I-I-I-[Em]I keep on [Bm]hoping we'll eat [Am]cake by the [C]ocean
[Em]Walk for me, [Bm]baby [Am]
[C]I'll be Diddy, [Em]you'll be [Bm]Naomi, whoa-[Am]oh
Let's [C]lose our minds and [Em]go f****** [Bm]crazy [Am]
I-[C]I-I-I-I-[Em]I keep on [Bm]hoping we'll eat [Am]cake by the [C]ocean
[Em]oooo[Bm]oh ah [Am]ah
I-[C]I-I-I-I-[Em]I keep on [Bm]hoping we'll eat [Am]cake by the [C]ocean
[Em]oooo[Bm]oh ah [Am]ah
I-[C]I-I-I-I-[Em]I keep on [Bm]hoping we'll eat [Am]cake by the [C]ocean
[Em] [Bm] [Am]You're f****** delicious[C],
[Em] [Bm] Talk to me girl
[Em]Talk to me, [Bm]baby[Am]
I'm [C]going blind from [Em]this sweet sweet [Bm]craving, whoa-[Am]oh
Let's [C]lose our minds and [Em]go f****** [Bm]crazy [Am]
I-[C]I-I-I-I-[Em]I keep on [Bm]hoping we'll eat [Am]cake by the [C]ocean
[Em]Walk for me, [Bm]baby [Am]
[C]I'll be Diddy, [Em]you'll be [Bm]Naomi, whoa-[Am]oh
Let's [C]lose our minds and [Em]go f****** [Bm]crazy [Am]
I-[C]I-I-I-I-[Em]I keep on [Bm]hoping we'll eat [Am]cake by the [C]ocean
[Em] Red [Bm]velvet, [Am]vanilla,
[C]Chocolate in my [Em]life
[Bm]Funfetti, I'm [Am]ready;
I [C]need it every [Em]night
Red [Bm]velvet, [Am]vanilla,
[C]Chocolate in my [Em]life (I-I-I-I-I)
I keep on [Bm]hoping we'll eat [Am]cake by the [C]ocean

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamchuan.com