highlight chords
1: All the leaves are [Am] brown (all the [G] leaves are [F] brown)
And the [G] sky is [E] gray (and the sky is gray)
[F] I've been for a [C] walk (I've been [Em] for a [Am] walk)
On a [F] winter's [E] day (on a winter's day)
I'd be safe and [Am] warm, I'd be [G] safe and [F] warm)
If I [G] was in L.[E] A. (if I was in L.A.)

Chorus: California [Am] dreamin'
(Cali-[G] fornia [F] dreamin') on [G] such a winter's [E] day

2: Stopped in to a [Am] church [G][F]
I passed a-[G] long the [E] way
Well I [F] got down on my [C] knees
(got down [E] on my [Am] knees)
And I pre-[F] tend to [E] pray (I pretend to pray)
You know the preacher likes the [Am] cold
(preacher [G] likes the [F] cold)
He knows I'm [G] gonna [E] stay (knows I'm gonna stay)

Chorus: California [Am] dreamin'
(Cali-[G] fornia [F] dreamin') on [G] such a winter's [E] day

3: All the leaves are [Am] brown (all the [G] leaves are [F] brown)
And the [G] sky is [E] gray (and the sky is gray)
[F] I've been for a [C] walk (I've been [Em] for a [Am] walk)
On a [F] winter's [E] day (on a winter's day)
If I didn't tell [Am] her (if I [G] didn't tell [F] her)
I could [G] leave [E] today (I could leave today)

Chorus: California [Am] dreamin'
(Cali-[G] fornia [F] dreamin') on [G] such a winter's [Am] day
(Cali-[G] fornia [F] dreamin') on [G] such a winter's [Am] day
(Cali-[G] fornia [F] dreamin') on [G] such a winter's [F] day [Am]
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

California dreaming

John Phillips , Michelle Phillips
1: All the leaves are [Am] brown (all the [G] leaves are [F] brown)
And the [G] sky is [E] gray (and the sky is gray)
[F] I've been for a [C] walk (I've been [Em] for a [Am] walk)
On a [F] winter's [E] day (on a winter's day)
I'd be safe and [Am] warm, I'd be [G] safe and [F] warm)
If I [G] was in L.[E] A. (if I was in L.A.)

Chorus: California [Am] dreamin'
(Cali-[G] fornia [F] dreamin') on [G] such a winter's [E] day

2: Stopped in to a [Am] church [G][F]
I passed a-[G] long the [E] way
Well I [F] got down on my [C] knees
(got down [E] on my [Am] knees)
And I pre-[F] tend to [E] pray (I pretend to pray)
You know the preacher likes the [Am] cold
(preacher [G] likes the [F] cold)
He knows I'm [G] gonna [E] stay (knows I'm gonna stay)

Chorus: California [Am] dreamin'
(Cali-[G] fornia [F] dreamin') on [G] such a winter's [E] day

3: All the leaves are [Am] brown (all the [G] leaves are [F] brown)
And the [G] sky is [E] gray (and the sky is gray)
[F] I've been for a [C] walk (I've been [Em] for a [Am] walk)
On a [F] winter's [E] day (on a winter's day)
If I didn't tell [Am] her (if I [G] didn't tell [F] her)
I could [G] leave [E] today (I could leave today)

Chorus: California [Am] dreamin'
(Cali-[G] fornia [F] dreamin') on [G] such a winter's [Am] day
(Cali-[G] fornia [F] dreamin') on [G] such a winter's [Am] day
(Cali-[G] fornia [F] dreamin') on [G] such a winter's [F] day [Am]

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com