1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cám ơn người yêu dấu (Merci cherie)

Cuộn trang

[F] Merci, merci, chérie Toi l'amour, de ma [C] vie – merci, chérie Pour les joies, que tu [Dm] m'as, données mer- [G] ci, ché- [F] rie Pour les [C] jours, et les [Dm] nuits, qu'on n'oublie ja- [C] mais [F] Adieu, adieu, adieu C'est les larmes, dans les [C] yeux, je dois, partir Je sais que [Dm] tout, va finir finir mer- [G] ci, ché- [F] rie Pour les [C] jours, et les [Dm] nuits, qu'on n'oublie ja- [C] mais Le mom-[Gm] ment, impor- [C] tant, est ve - [Am] nue, aujourd' – [Dm] hui De choi –[Gm] sir le tour- [C] nant de ma [F] vie [C] Je [F] dois m'en a- [Bb] ller, je dois te quit – [F] ter. Le cœur bles – [Gm] sé bles- [C] sé Này [F] em, lặng nghe, lời anh Anh xin nói, cám ơn [C] em. Dù cho giờ đây ta xa [Dm] cách Bước chân đầy ngập [F] ngừng từ [G] giã nhau [F] rồi Lòng anh [C] nhớ muôn [Dm] đời những môi hôn êm [C] đềm. Bờ [F] môi, vòng tay, lời em, Anh ghi [C] nhớ, mãi trong tim, Dù cho, giờ đây, ta xa [Dm] cách, bước chân đầy ngập ngừng. Lời [G] cám ơn này, đầy tha [C] thiết, Em nhận [G] lấy cho anh vui [C] lòng. Từng giây [Gm] phút, êm ấm [C] này, từng năm tháng, thương mến [Dm] này. Lòng anh [Gm] vẫn muôn ngàn [C] kiếp không hề [F] phai [C] mờ. Hôm [F] nay ta rời [Bb] xa mai sau, ta không mờ [F] phai Trong lòng [Gm] nhau.. lòng [C] nhau. [F] Merci, merci, chérie Toi l'amour, de ma [C] vie – merci, chérie Pour les joies, que tu [Dm] m'as, données mer- [G] ci, ché- [F] rie Adieu ché- [Dm] rie… [Bb] merci, ché- [Gm] rie [F] Adieu ché- [Dm] rie … [Bb] merci, ché- [C] rie. Mer- [F] ci

Video hướng dẫn