1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cám ơn tình yêu (D)

Cuộn trang

[D] [Bm] Lặ ng yên nghe con tim, với yêu thương nồng s ay như chơi với [G] [A] Nếu như đây là m ơ xin cho tôi, dừng thêm phút giây nà y. [D] [Bm] Niềm vui khi bên nhau với bao nhiêu buồn lo t an đi mau, [G] [A] Những phút giây buồ n đau sẽ qua nhanh nghẹn ngào khô ng nói nên lời. [D] [Bm] [G] Hạnh p húc... trào dâ ng. Lời hát xin cám ơn tình yêu. [Em] [D] Và cho chúng ta một đêm. Phút giây còn mãi . [Bm] Hát lên… [Em] [Em] Lời hát x in cám ơn tình yêu [Em] [G] [D] Và c ho chúng ta một đêm nhớ mãi. [D] Đêm hôm nay, bao nhiêu yêu thương ta trao. [Bm] [G] Bao nhiêu yêu thương giây phút ngất ngây [Em] Hát cho tình yêu [G] Và xin cám ơn tình yê u. [D] Đêm hôm nay như mơ. [Bm] [G] Bao nhiêu yêu thươ ng ta trao cho nhau giây phút khát khao [Em] Hát cho tình yêu [G] [D] Và xin cám ơn tình yêu mã i mãi. [Em] [G] [D] Hát xin cám ơn tình yêu đã cho chúng ta một đê m nhớ mãi.

Video hướng dẫn