highlight chords
				              [D]                     [Bm]       
Lặ ng yên nghe con tim, với yêu thương nồng s ay như chơi với 
         [G]                  [A] 
Nếu như đây là m ơ xin cho tôi, dừng thêm phút giây nà y. 
 [D]                      [Bm]     
Niềm vui khi bên nhau với bao nhiêu buồn lo t an đi mau, 
          [G]                [A]        
Những phút giây buồ n đau sẽ qua nhanh nghẹn ngào khô ng nói nên lời. 
    [D]       [Bm]       [G]         
Hạnh p húc... trào dâ ng. Lời hát xin cám ơn tình yêu. 
 [Em]                    [D] 
Và cho chúng ta một đêm. Phút giây còn mãi . 
 

 [Bm]   
Hát lên… 
     [Em]        [Em] 
Lời hát x in cám ơn tình yêu 
   [Em]         [G]    [D] 
Và c ho chúng ta một đêm nhớ mãi. 
 

 [D]                     
Đêm hôm nay, bao nhiêu yêu thương ta trao. 
 [Bm]                   [G] 
Bao nhiêu yêu thương giây phút ngất ngây 
         [Em] 
Hát cho tình yêu 
           [G] 
Và xin cám ơn tình yê u. 
 [D]          
Đêm hôm nay như mơ. 
          [Bm]              [G]     
Bao nhiêu yêu thươ ng ta trao cho nhau giây phút khát khao 
         [Em] 
Hát cho tình yêu 
             [G]    [D] 
Và xin cám ơn tình yêu mã i mãi. 
   [Em]                    [G]     [D] 
Hát xin cám ơn tình yêu đã cho chúng ta một đê m nhớ mãi. 
				          
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cám ơn tình yêu (D)

				              [D]                     [Bm]       
Lặ ng yên nghe con tim, với yêu thương nồng s ay như chơi với 
         [G]                  [A] 
Nếu như đây là m ơ xin cho tôi, dừng thêm phút giây nà y. 
 [D]                      [Bm]     
Niềm vui khi bên nhau với bao nhiêu buồn lo t an đi mau, 
          [G]                [A]        
Những phút giây buồ n đau sẽ qua nhanh nghẹn ngào khô ng nói nên lời. 
    [D]       [Bm]       [G]         
Hạnh p húc... trào dâ ng. Lời hát xin cám ơn tình yêu. 
 [Em]                    [D] 
Và cho chúng ta một đêm. Phút giây còn mãi . 
 

 [Bm]   
Hát lên… 
     [Em]        [Em] 
Lời hát x in cám ơn tình yêu 
   [Em]         [G]    [D] 
Và c ho chúng ta một đêm nhớ mãi. 
 

 [D]                     
Đêm hôm nay, bao nhiêu yêu thương ta trao. 
 [Bm]                   [G] 
Bao nhiêu yêu thương giây phút ngất ngây 
         [Em] 
Hát cho tình yêu 
           [G] 
Và xin cám ơn tình yê u. 
 [D]          
Đêm hôm nay như mơ. 
          [Bm]              [G]     
Bao nhiêu yêu thươ ng ta trao cho nhau giây phút khát khao 
         [Em] 
Hát cho tình yêu 
             [G]    [D] 
Và xin cám ơn tình yêu mã i mãi. 
   [Em]                    [G]     [D] 
Hát xin cám ơn tình yêu đã cho chúng ta một đê m nhớ mãi. 
				          

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hocdan.com