1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng
Hôm nay Lazada có gì HOT?

Cảm tạ hống ân Linh mục

Sr. Chu Linh , OP

Nguồn: thanhcavietnam.net