Cuộn trang
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Căn gác lưu đày

Cuộn trang

Đêm trắng [Am] đêm ta nằm [Am]/[G] trong căn gác lưu [Am]/[F] đày [E] Một mình [Am] thôi mồ hôi lạnh buốt đôi [Dm] vai Ta gọi [G] ta vực sâu đắng [C] cay Ta gọi [Em] em nét mi xanh [E] dài, nét môi son [E7] đầy, một lần rồi hết từ đây Hôm thứ [Am] hai ta vùi [Dm] thân vào trong lam [F] lũ Thứ ba [E] nghe nhục [Am] vinh Thứ tư [Dm] qua thật [E] nhanh Thứ năm [Am] ôi buồn [F] tênh Thứ sáu [E] đi rồi thứ bảy [Am] về Chủ nhật nằm ôm gối [E7] chăn não [Am] nề. Còn gì [G] đâu ngoài linh [Em] hồn rách tả tơi [Am] này Tình bỏ [Dm] ta như một sớm chim đi bỏ hàng [Am] cây Còn gì [G] đâu ngoài mảnh [Em] đời trắng bàn tay [Am] này Mất hết [E] rồi không còn [E7] gì để mất nữa hôm [Am] nay. Đêm trắng [Am] đêm ta nằm [Am]/[G] ru căn gác lưu [Am]/[F] đày [E] Người bỏ [Am] ta ngàn cơn giông bão chưa [Dm] qua Xin thời [G] gian vùi chôn xót [C] xa Cũng đành [Em] thôi đớn dau lâu [E] dài, xót xa cho [E7] đời Rồi cũng qua đi kiếp [Am] người.