highlight chords
Đêm trắng [Am] đêm ta nằm [Am]/[G] trong căn gác lưu [Am]/[F] đày [E]
Một mình [Am] thôi mồ hôi lạnh buốt đôi [Dm] vai
Ta gọi [G] ta vực sâu đắng [C] cay
Ta gọi [Em] em nét mi xanh [E] dài, nét môi son [E7] đầy, một lần rồi hết từ đây
Hôm thứ [Am] hai ta vùi [Dm] thân vào trong lam [F] lũ
Thứ ba [E] nghe nhục [Am] vinh
Thứ tư [Dm] qua thật [E] nhanh
Thứ năm [Am] ôi buồn [F] tênh
Thứ sáu [E] đi rồi thứ bảy [Am] về
Chủ nhật nằm ôm gối [E7] chăn não [Am] nề.
Còn gì [G] đâu ngoài linh [Em] hồn rách tả tơi [Am] này
Tình bỏ [Dm] ta như một sớm chim đi bỏ hàng [Am] cây
Còn gì [G] đâu ngoài mảnh [Em] đời trắng bàn tay [Am] này
Mất hết [E] rồi không còn [E7] gì để mất nữa hôm [Am] nay.
Đêm trắng [Am] đêm ta nằm [Am]/[G] ru căn gác lưu [Am]/[F] đày [E]
Người bỏ [Am] ta ngàn cơn giông bão chưa [Dm] qua
Xin thời [G] gian vùi chôn xót [C] xa
Cũng đành [Em] thôi đớn dau lâu [E] dài, xót xa cho [E7] đời
Rồi cũng qua đi kiếp [Am] người.
1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Căn gác lưu đày

Anh Bằng
Đêm trắng [Am] đêm ta nằm [Am]/[G] trong căn gác lưu [Am]/[F] đày [E]
Một mình [Am] thôi mồ hôi lạnh buốt đôi [Dm] vai
Ta gọi [G] ta vực sâu đắng [C] cay
Ta gọi [Em] em nét mi xanh [E] dài, nét môi son [E7] đầy, một lần rồi hết từ đây
Hôm thứ [Am] hai ta vùi [Dm] thân vào trong lam [F] lũ
Thứ ba [E] nghe nhục [Am] vinh
Thứ tư [Dm] qua thật [E] nhanh
Thứ năm [Am] ôi buồn [F] tênh
Thứ sáu [E] đi rồi thứ bảy [Am] về
Chủ nhật nằm ôm gối [E7] chăn não [Am] nề.
Còn gì [G] đâu ngoài linh [Em] hồn rách tả tơi [Am] này
Tình bỏ [Dm] ta như một sớm chim đi bỏ hàng [Am] cây
Còn gì [G] đâu ngoài mảnh [Em] đời trắng bàn tay [Am] này
Mất hết [E] rồi không còn [E7] gì để mất nữa hôm [Am] nay.
Đêm trắng [Am] đêm ta nằm [Am]/[G] ru căn gác lưu [Am]/[F] đày [E]
Người bỏ [Am] ta ngàn cơn giông bão chưa [Dm] qua
Xin thời [G] gian vùi chôn xót [C] xa
Cũng đành [Em] thôi đớn dau lâu [E] dài, xót xa cho [E7] đời
Rồi cũng qua đi kiếp [Am] người.

Hướng dẫn: Đặt hợp âm trong dấu ngoặc vuông, ngay trước (hoặc phía trên) chữ nhấn mạnh.
VD: Tuổi hồng thơ [C]ngây dưới mái [Am]trường...
Chú ý: Hiện tại bạn không thể lưu vì chưa Đăng nhập

Nguồn: hopamviet.com