1x1 Cuộn trang 1x1
chậm
nhanh
+/-
esc
Tốc độ
Dừng

Cắn rứt

Cuộn trang

[Em] Đã nhiều lần muốn nói chia tay cùng [D] em từ lâu [C] Nhưng ngại vì chẳng biết nói sao để [G] em chẳng buồn Vì [C] sai lầm em chẳng có, [G] đau buồn tôi chẳng có Tại [C] sao tôi muốn chia [B7] tay. [Em] Chắc tại vì tôi đã hết yêu từ [D] lâu mà thôi [C] Suốt đời này tôi chẳng muốn em vì [G] tôi dối lừa Thì [C] thay vì tôi giấu kín, [G] thôi thì tôi nói hết Rằng [C] tôi đã hết yêu [D] em, bước đi thì [Em] hơn. Mà lòng tôi cũng chẳng [G] muốn em thôi vì tôi phải [D] khóc bao đêm Buồn làm [Em] chi em ơi tình yêu đã [D] hết lâu nay [C] Thay vì ta cố gắng cũng [G] chẳng được gì nữa đâu Tại [Am] sao không giữ những ấn tượng [D] đẹp với nhau. Rồi mai [G] đây em sẽ tìm được ai đó yêu [D] em hơn tôi Đừng cố [Em] chấp đi tìm cảm giác đôi ta khi [D] xưa qua rồi Tôi [C] mong một người nào đó cho [G] em được hạnh phúc hơn Vì [Am] tôi đã chẳng làm được cho [D] em khi xưa Lúc em [Em] bên tôi.

Video hướng dẫn